SPIE Stangl Technik sp. z o.o. oferuje swoim Klientom serwis techniczny i konserwację systemów wentylacji i klimatyzacji, systemów grzania i chłodzenia, instalacji sanitarnych, systemów dystrybucyjnych gazu naturalnego, stałych urządzeń przeciwpożarowych, systemów dystrybucji sprężonego powietrza i gazów technicznych, systemów pomiarowych i regulacyjnych, włączając w to systemy zarządzania budynkiem, instalacji wysoko- i niskoprądowych (w tym stacje i podstacje transformatorowe).

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla systemów wykonanych przez naszą spółkę lub przez innych wykonawców. Usługi serwisowe świadczone są w formie regularnych przeglądów lub jednorazowych interwencji.

Oferujemy naszym Klientom również możliwość podpisania z nami długoterminowej umowy na utrzymanie techniczne budynków. W ramach takiej umowy przejmujemy stałą opiekę nad technicznym wyposażeniem budynku. Jednocześnie oferujemy możliwość pełnienia funkcji zarządcy technicznego obiektu.