SPIE Stangl Technik sp. z o.o. jest wykonawcą systemów wentylacji i klimatyzacji dla wszystkich rodzajów budynków.

Oferujemy dostawę i montaż maszynowni dla systemów wentylacji i klimatyzacji, układów dystrybucji powietrza wentylującego (kanałów, izolacji, armatury wentylacyjnej, klap przeciwpożarowych, przepustnic), a także urządzeń końcowych dla systemów wentylacji i klimatyzacji takich jak: kratki wentylacyjne, anemostaty, zawory talerzowe, jednostki indukcyjne czy klimakonwektory.

Po ukończeniu montażu dostarczonych przez nas systemów przeprowadzamy testy szczelności kanałów wentylacyjnych oraz dostosowujemy wydajność instalacji do wymaganych wartości. Wszystkie testy i prace regulacyjne udokumentowane są odpowiednimi protokołami. Na koniec przeprowadzamy próbę eksploatacyjną, w tym pomiar głośności instalacji, i wydajemy świadectwo poświadczające jej pomyślne ukończenie.