SPIE Stangl Technik sp. z o.o.

NIP: 8842704409 REGON: 021131390 KRS: 0000346595 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Siedziba:

 • ul. Gdyńska 25, 58-100 Świdnica, Polska
 • +48 74 640 97 00, Fax: +48 74 640 97 97

Oddział w Kaliszu:

 • ul. Obozowa 60B, 62-800 Kalisz
 • +48 724 201 842

Oddział w Luboniu:

 • ul. Magazynowa 6, 62-030 Luboń
 • +48 724 201 828

Oddział w Sosnowcu:

 • ul. Teatralna 9, pok. 310, 41-200 Sosnowiec
 • +48 724 201 815

Oddział w Warszawie:

 • ul. Szyszkowa 34, 02-285 Warszawa
 • +48 22 575 25 71, Fax: +48 22 575 25 41

Oddział we Wrocławiu:

 • ul. Muchoborska 14, 54-424 Wrocław
 • +48 71 310 08 50,

Oddział w Poznaniu:

 • ul. Św. Michała 100//Bud. P2, 61-005 Poznań, Polska
 • +48 724 201 992