SPIE Stangl Technik sp. z o.o. jest dostawcą stałych urządzeń przeciwpożarowych dla wszystkich rodzajów budynków.

Dostarczamy i montujemy kompletne pompownie przeciwpożarowe, systemy dystrybucji wody gaśniczej, stacje kontrolno-alarmowe oraz tryskacze i zraszacze.

Po ukończeniu montażu dostarczonych przez nas systemów przeciwpożarowych, przeprowadzamy próbę wydajności  instalacji i próbę szczelności, potwierdzoną wydaniem odpowiedniego świadectwa. Na koniec zawsze przeprowadzamy próbę eksploatacyjną i wydajemy świadectwo potwierdzające jej pomyślne ukończenie. Zapewniamy również procedury zatwierdzenia naszych systemów przeciwpożarowych przez Państwową Straż Pożarną i inne organizacje zatwierdzające systemy ochrony przeciwpożarowej.