Piotr Rączkowski

Prezes Zarządu / Dyrektor Zarządzający Spółki
Piotr Rączkowski ukończył Politechnikę Wrocławską na Wydziale Inżynierii Środowiska – specjalizacja ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja.

Martin Horák

Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Spółki
Martin Horák ukończył Politechnikę Czeską w Pradze na Wydziale Inżynierii Mechanicznej na Katedrze Inżynierii Środowiskowej.

Jan Kodytek

Członek Zarządu
Jan Kodytek ukończył Politechnikę Czeską w Pradze na Wydziale Inżynierii Budownictwa na Katedrze Konstrukcji Budowlanych – specjalizacja z dziedziny ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Piotr Jasiński

Prokurent / Dyrektor Oddziału Warszawa
Piotr Jasiński ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Inżynierii Środowiska – specjalizacja ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja.

Dariusz Getner

Prokurent / Dyrektor Techniczny
Dariusz Getner ukończył Politechnikę Wrocławską na Wydziale Inżynierii Środowiska – specjalizacja ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja.