Usługi dla naszych klientów

Usługi doradcze

Usługi doradcze skupiają się na oferowaniu różnych alternatywnych rozwiązań technicznych, uwzględniając wymogi naszych Klientów, a także ocenę ekonomiczną tych rozwiązań.

więcej informacji

Projektowanie i inżynieria

Nasze projekty przygotowywane są w oparciu o odpowiednie normy i przepisy polskie lub europejskie, standardy branżowe, a także materiały i dane techniczne otrzymywane od dostawców urządzeń i technologii.

więcej informacji

Realizacja projektów i zarządzanie projektem

Dla realizowanych przez nas kontraktów zapewniamy kompletne zespoły zarządzania projektem od kierowników projektu, przez kierowników robót i inżynierów budowy, po majstrów i brygadzistów.

więcej informacji

Serwis i konserwacja wyposażenia technicznego budynków

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla systemów wykonanych przez naszą spółkę lub przez innych wykonawców. Usługi serwisowe świadczone są w formie regularnych przeglądów lub jednorazowych interwencji.

więcej informacji

Zakres działalności

Grupy klientów

Sektor publiczny

Dla sektora publicznego, świadczymy usługi w biurach, szpitalach, muzeach, teatrach, stacjach kolejowych, szkołach i innych budynkach wymagających oferowanych instalacji.

Sektor prywatny

Dla sektora prywatnego, świadczymy usługi dla budynków przemysłowych, biurowych, centrów handlowych, apartamentowców i innych wymagających oferowanych instalacji.